Kontakt

VS Schwarzautal
Wolfsberg 16
8421 Wolfsberg im Schwarzautal

Telefon: +43 3184 22 09
Fax:       +43 3184 22 09 - 33

E-mail: vs.schwarzautal@vsschwarzautal.at

Volksschule Schwarzautal